Personāls

Uzņēmuma personāls – kvalificēti speciālisti, kuri pilda noteiktos uzdevumus kvalitatīvi un profesionāli.

Kā arī, firmā strādā 3 sertificēti inženieri – celtnieki, kas garantē visu darbu kvalitatīvu izpildi.

Mūsu personāls ir panākumu un SIA “JC” aktīvas attīstības ķīla!


SIA "JC", Krustpils iela 56., Rīga, LV-1057, tālr.: 7705521, fakss: 7703717, e-pasts: jcl@remus.lv