Misija un filozofija

Mūsu mērķis – jauncelsme.

Mūsu uzdevums - pasūtītāja vajadzību apmierināšana un ideju īstenošana realitātē, ar kvalificētu darbinieku, mūsdienu tehnoloģiju, kvalitatīvu materiālu un profesionāla darba palīdzību.

Mūsu stratēģija - piedāvājam īpaši optimālu lēmumu mūsu pasūtītājiem, saskaņā ar izvirzītajām prasībām.


SIA "JC", Krustpils iela 56., Rīga, LV-1057, tālr.: 7705521, fakss: 7703717, e-pasts: jcl@remus.lv